Algemene voorwaarden NO.9 Interieur & Advies

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFENITIE
Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan no9-interieur & advies opdracht geeft tot het ontwerpen, interieurstyling, vervaardigen en leveren van goederen.

2. TOEPASBAARHEID
2.1 No9 interieur & advies – interieurstylist gevestigd en kantoorhoudend aan de Euvelgunnerweg in Groningen, stelt afnemers via haar website, www.no9design.nl, of persoonlijk in staat om producten te bestellen en/of te laten ontwerpen en vervaardigen.
2.2 No9 interieur & advies – Groningen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Groningen onder het nummer 02052103.
2.3 No9 interieur & advies Interieurstylist Groningen heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst tussen u en No9 interieur & advies komt tot stand op het moment dat u:
a) en No9 interieur & advies – Interieurstylist Groningen en Middenbeemster het eens zijn over het ontwerp en de prijs, danwel de prijsindicatie. No9 interieur & advies – Groningen geeft u daarvan altijd een schriftelijke bevestiging.
b) kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van No9 interieur & advies.

4. LEVERING
4.1 Op alle producten van No9 interieur & advies – Groningen en Middenbeemster rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
4.2 Bij het geven van kleur- en interieuradvies heeft een contante betaling de voorkeur van No9 interieur & advies.

5. OVERMACHT
5.1 Indien No9 interieur & advies – Interieurontwerpers Groningen als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
5.2 Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. No9 interieur & advies is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3 No9 interieur & advies in Groningen en de afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie passende oplossing.

6. PERSOONSGEGEVENS
No9 interieur & advies behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

7. KLACHTEN
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden in behandeling genomen als deze binnen 14 dagen na levering bij No9 interieur & advies worden gemeld.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1 Alle ontwerpen en producten zijn het intellectueel eigendom van No9 interieur & advies.
8.2 Door No9 interieur & advies op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op www.no9design.nl

Wij bellen u graag terug

Vind u bellen veel persoonlijker of bent u onderweg?
Laat naam en telefoonnummer hier achter dan nemen wij z.s.m contact met u op.